a) Grunnimmunisering
Alle hester skal være grunnimmunisert. Med grunnimmunisering menes tre vaksinasjoner (A + B + C) etter følgende intervall:
Vaksine A – kan gis fra 5-6 mnd. alder, i tråd med anbefalingene for vaksinen som administreres.
Vaksine B – minimum 21 dager og maksimalt 60  dager etter vaksine A.
Vaksine C – innen 120-180 dager etter vaksine B.

b) Revaksinering
Alle hester skal revaksineres minimum hver tolvte måned (365 dager). Overskrides fristen for revaksinering, skal hesten grunnimmuniseres på nytt, som angitt under punkt a).

I forbindelse med utstilling og hesteslipp i NHS regi godtas vaksine A+B eller 1 inj. i perioden 7-60 dager før arrangementet. Hester som er vaksinert etter Norges Rytterforbund sine regler om vaksinasjon vil også bli godtatt. Det kreves ikke vaksinasjon av føll ved fot.

Hester som er grunnvaksinert før 1.1.2020 er godkjent med to grunnvaksiner med minimum 21 og maksimum 92 dagers mellomrom.

Slik håndteres avvik i vaksinasjon på utstillinger i regi av Norsk Hestesenter