Den nye travtrenerutdanningen, med navnet «Travtrener – trening av hest, oppstart og drift av egen travstall», ble lansert i 2022 og er en fagskoleutdanning som gjennomføres som et nett- og samlingsbasert studium på 30 studiepoeng. Dette betyr at undervisningstiden er tilpasset slik at det skal være mulig å ta utdanningen som deltidsstudium ved siden av annet arbeid.

Torsdag hadde studentkullet 2022-2023 eksamen og siste skoledag for denne gang på fagskolen. Det Norske Travselskap, Norsk Travtrenerforening og Norsk Hestesenter gratulerer med vel gjennomført utdanning og ønsker alle lykke til videre!

Søknadsfristen for opptak i 2023 er 1. juni
Ønsker du å ha travsport som yrke er travtrenerutdanningen studiet for deg. For å kunne søke Det Norske Travselskap (DNT) om profesjonell travtrenerlisens A er det krav om utstedt vitnemål fra travtrenerutdanningen på NHS. Søknadsfristen for opptak til studiet i 2023 er 1. juni

I studiet «Travtrener – trening av hest, oppstart og drift av egen travstall» vil du få de grunnleggende kunnskaper og verktøy som du trenger for å starte opp og drive en profesjonell trenerstall for travhester. Studiet vektlegger læring om hestens velferd, spesielt med tanke på dens anatomi og fysikk, og hvordan du anvender ulike treningsprinsipper i toppidrett. Som student ved travtrenerstudiet på Norsk Hestesenter vil du få møte flere av bransjens ledende aktører på sitt felt, og gjennom både teori og praksis vil du få verdifull læring om trening av travhester.

Les mer om innhold, opptakskrav og krav til søknaden her.