Lineær registrering av eksteriøre egenskaper ved vurdering av hester er på trappene også i Norge. Norsk Varmblod har brukt dette systemet i noen år, og er meget fornøyd med denne formen for registrering. Denne gangen fokuserte verkstedet på praksis, og organisatorene hadde derfor invitert spesielt dommere. Det var representanter fra 16 land, med til sammen ca 50 deltakere. Fra Norge reiste tre dommere, Guri Haarr, Kari Anne Indrebø og Olav Stormorken, i tillegg til Turid Helfjord fra NHS. 

Lineær registrering betyr kort fortalt at dømmeskjemaet har en litt annerledes oppbygging enn i dag. F.eks. på bedømmingspunktet «hals», står det lang hals på den ene siden og kort hals på den andre siden, og i mellom dem er det ni avkrysningsbokser, hvor man plasserer hesten man bedømmer i en av dem, etter hvordan lengden på halsen er.

Det er ikke helt avklart når neste verksted blir, men NHS satser på å være til stede også da.