Arbeidet består av ulike kontoroppgaver knyttet til avlsarbeid på hest.

Vi søker etter en medarbeider som er ansvarsbevisst, fleksibel, tilpasningsdyktig og med gode samarbeidsevner. Kunnskap og interesse for hest er en fordel. Vi ønsker at du har kjennskap til vanlige dataprogrammer, men all nødvendig opplæring vil bli gitt. Tiltredelse snarest.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsleder Gina Onsrud Jensen på telefon 995 89 980.

Søknad og CV sendes til Norsk Hestesenter på e-post: gina.onsrud.jensen@nhest.no. Søknadene vurderes fortløpende.