Helt siden 1868 har det vært sluppet hestefølger i Sikkilsdalen, og Norsk Hestesenter er i dag den som drifter slippene. Vi har tre hamninger hvor det slippes hingster med hver sine hoppefølger.

Sikkilsdalen er en vakker fjelldal i Nord-Fron kommune, og byr på 30.000 mål med fjellbeite. Hestene går i fjellet fra rundt St. Hans og fram til månedsskiftet august/september. Årets slipp er satt til 25. juni.

Vi søker etter en gjeter med solid hesteerfaring som liker å ferdes i fjellet, og som gjerne kan se for seg å være gjeter i flere sesonger. Du må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med de andre gjeterne.

Gjeterne har daglig tilsyn med hesteflokkene og skal ivareta hestevelferden, og følge med på brunst og bedekkinger. I tillegg har gjeterne ansvar for å informere den enkelte hesteeier ved behov, bidra til god informasjonsflyt og formidling av livet i fjellet gjennom ord og bilder. Gjeterne må trives med å formidle kunnskap om hest og tradisjonen med hesteslipp i Sikkilsdalen. Området er et yndet sted for tilreisende som ofte henvender seg til gjeterne for informasjon og en hyggelig prat. 

 • Arbeidsoppgaver:
  • Daglig tilsyn og oppfølging av de tre hestefølgene
  • Loggføring i gjeterbok
  • Følge med på brunst og bedekninger
  • Forefallende reparasjoner
  • Kontakt med NHS og hesteeierne ved sykdom/skader/annet
  • Oppdatering om dagliglivet i fjellet i sosiale medier
  • Oppfølging av skader og sykdom på hester i samråd med veterinær
  • Formidle kunnskap om hest og tradisjonen med hesteslipp til tilreisende
    
 • Kompetanse/egenskaper:
  • Solid hestekunnskap og erfaring med å håndtere hester i flokk og vurdere hestenes adferd
  • God fysisk form (hestefølgene beveger seg over store fjellområder som bare er tilgjengelig til fots)
  • God formidlingsevne
  • Sosial og utadvent
  • Samarbeidsvillig, men også selvstendig
  • Praktisk og løsningsorientert
  • Fleksibel
  • Trygg i småbåt

Gjeterjobben utføres av to personer til enhver tid, som deler den enkle og trivelige gjeterhytta rett ved Sikkilsdalseter fjellstue. Hytta er lita, men har to separate soverom, og felles bad.  

Tidsperiode: Minimum 3 uker i beiteslipp perioden, 20.juni - 9.september 2022

Vi tilbyr en spennende og allsidig jobb, med mange flotte hester og frisk fjelluft! Vår mentorgjeter vil bidra med sin mangeårige kunnskap og erfaringer gjennom sesongen. Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Camilla Ulsrud på tlf. 97076960.

Søknad og CV sendes til NHS på nhest@nhest.no.

Søknadsfrist: 1.april 2022