Mattilsynet har tidligere meldt at to hester fra ulike staller i Bergen, som har hatt kontakt, er bekreftet smittet med den nevrologiske formen av herpesvirusinfeksjon. Videre er en rekke mistenkte tilfeller avkreftet. Slik situasjonen er i dag vurderer vi det derfor som forsvarlig å åpne for hestetrafikk inn og ut av anlegget igjen.

Det har ikke vært syke hester på Norsk Hestesenter, og vi påpeker at stengingen ikke har vært pålagt, men et smitteforebyggende tiltak gjort på eget initiativ. Det ble denne helga gitt særskilt tillatelse til inn- og utreise av noen få hester på anlegget, etter nøye vurdering fra NHS. Tidligere omtalte hester som deltok på NHF på Lillstrøm har stått i karantene, og har ikke vist noen tegn til symptomer. Disse er nå frigitt. 

Vi oppfordrer alle til å tenke smittevern til enhver tid, for å i størst mulig grad kunne unngå lignende situasjoner i fremtiden.