All bruk av hest på Norsk Hestesenter sitt anlegg skjer på eget ansvar og for egen risiko. Godkjent hjelm SKAL brukes ved all ridning og kjøring. Ved bruk av terrengbanen skal også sikkerhetsvest brukes. Vis hensyn til andre der du ferdes.

Øvrige regler

Terrengbanen: Av sikkerhetsmessige hensyn skal det ved hopping av terrenghinder på terrengbanen alltid være en kvalifisert/godkjent ridelærer/trener til stede. Ryttere med godkjent resultat fra 3***klasse (gamle 2**) i feltritt, som rir og trener selv, kan også gjøre dette på egenhånd her, men vedkommende må ha med en myndig person på bakken.  

Sprangbanen: Alt av materiale som blir tatt frem, skal ryddes på plass etter bruk. Står det materialer/øvelser framme, skal disse forlates slik du fant dem.

All møkk på sprang og dressurbanen skal fjernes etter endt økt.

Vi ønsker deg en riktig fin trening på anlegget!