Avlsvurderingen er for varmblodstraverhingster som er tre år og eldre. Hver hingst blir gitt en poengsum for avstamming, prestasjoner, eksteriør og helse. Den samlede poengsummen gir grunnlaget for en forventet avlsverdi. Det legges klart størst vekt på hingstens prestasjoner.

For mer informasjon se avlsplanen for varmblodstravere eller ring Norsk Hestesenter på telefon 61 16 55 00.

Innmelding gjøres via www.hesteutstilling.no. Avlsvurderingen koster kr. 15.000,- inkl. mva. - dette betales ved innmelding. Frist for innmelding er 10. november.