Det var to hingster som ble vurdert, hvorav en ble framvist og en ble teoretisk vurdert. Begge hngstene ble godkjent.

Følgende hingster ble vurdert:

Klasse 1b
High Glider (US), født 2014, e. Yankee Glide (US), u. Highland Ridge (US). 38-9-7-7-8, 11,6 AK, 11,6 AAK, kr 1 292 981. Oppdrettet i USA. Eier: Ole Bjørn Hoppestad. Pseudonym: Stall Hoppestad. Samlet poengsum: 62 Se dommerkort  

Avlsvurderingsnemnda har i etterkant av avlsvurderingen gjort en endring i poengsummen for prestasjoner til High Glider, og han har derfor fått en ny samlet poengsum på 62 (tidligere 56). Forventet avlsverdi er fortsatt middels. Dommerkort og poengoversikt er oppdatert.

Klasse avlsvurdering - teoretisk
Classichap (US), født 2015, e. Chapter Seven (US), u. Classical Flirth (US). 45-8-5-6-11, 15,7 M, *10,3 AK, *09,1 AAK, kr 1 935 503. Oppdretter: Moore Hayley A, USA. Eier: Tor Jan Tjosevik, Sparedåsen I Sverige Ab. Samlet poensum: 58 Se dommerkort  

Poengoversikt (oppdatert 5/5)