Kvotebegrensning på hingster er et viktig hjelpemiddel for å begrense innavlsutviklingen i dølahesten. Beregningene i EvA gjøres av Norsk Hestesenter og resultatene brukes som utgangspunkt for tildelingen av hoppekvoter til avlsgodkjente dølahingster. Avlsutvalget i LD har i tillegg utformet kriterier som er en del av vurderingen av kvoter for 2022. 

Oversikt over kriterier og tildeling av kvoter (PDF)