Det er gledelig å se at årets bedekningstall er ganske like sammmenlignet med fjorårets tall. I fjor så vi en oppgang for alle de tre nasjonale rasene som Norsk Hestesenter fører register for, og det er svært positivt at tallet holder seg på dette nivået. Også håper vi selvsagt at enda flere vil bedekke til neste år, og at vi kan få en ytterligere stigning i bedekningstallene.

Tabell: Antall hingster brukt, antall hopper bedekt og antall fødte føll for sesongene 2020 og 2021.Tabell_bedekning.jpg

Vi ser at det for to av rasene er registrert færre fødte føll i år i forhold til året før, sett i sammenheng med bedekningstallene (som var lavere i 2019). Vi oppfordrer derfor de som eventuelt ikke har registrert resultatet av fjorårets bedekking enda, om å gjøre det snarest: Registrer resultat av bedekking

Vi tar forbehold om at tallene kan endre seg noe for alle tre raser, om det skulle være noen som fortsatt ikke er registrert bedekt. En oversikt over antall bedekninger for hingstene som har vært aktive i 2021-sesongen finner du her. Skulle du oppdage at det er noen feil eller mangler i lista, ber vi deg om å gi beskjed om dette direkte til oss på registrering@nhest.no

Bedekningstall for norsk kaldblodstraver finner du på www.travsport.no.