Våre gjetere i Sikkilsdalen fører tilsyn med alle de tre hesteflokkene daglig, og har den siste tiden fulgt ekstra nøye med på Midtgards Svarten. Han har vært litt «sliten», i den forstand at han ikke fullfører bedekkinger – slik som han gjorde i starten av sesongen. Han fikk derfor hvile og ekstra kraftfor noen dager, uten at det hadde ønsket effekt. Veterinær ble tilkalt, og det ble da oppdaget en hevelse på ryggen som virker til å være noe øm. Hingsten fikk smertelindring og mer hvile noen dager, men etter oppfølgingsbesøk av veterinær denne uka ble det konkludert med at hingsten ikke greier å gjennomføre bedekkinger slik han har det nå. Det er ingen mistanke om at det er noe alvorlig, men hingsten har det vondt og han vil trolig trenge såpass med tid på å komme seg at det er uaktuelt å fullføre sesongen i Sikkilsdalen. Vi har derfor ut ifra dyrevelferdsmessige hensyn bestemt at vi tar hingsten ned fra fjellet.

Vi er veldig lei oss for at vi må avbryte sesongen for Midtgards Svarten. Dette er en situasjon ingen kunne forutse, og vi må derfor bare gjøre det som er best for hingsten selv og for de som har hopper i Åkrahamna.

Vi presiserer at Midtgards Svarten har fungert godt før dette inntraff, og vi har drektighetsundersøkt de hoppene som vi vet har blitt bedekt. Av disse er fire bekreftet drektige.

Ny hingst

Hoppeeierene i Åkrehamna har blitt løpende informert, og fikk i går tilbud om ny hingst. Norsk Hestesenter har gjort avtale med eier av hingsten Tresa Svarten, og vi får leie han resten av sesongen. Dette er en god erstatter, og en hingst som slektskapsmessig passer bra til hoppene i Åkrehamna.

Hoppeeierene bestemmer selv om de vil benytte seg av den nye hingsten, eller om de vil hente hoppa si ned fra fjellet. For de som velger å hente hoppa si er eier av Midtgards Svarten positiv til at noen av dem eventuelt kan forsøke ny bedekking (i stasjon) når hingsten er bedre.

Vi takker så mye for innsatsen til Midtgards Svarten, og håper den flotte hingsten kommer seg raskt.