Tradisjonen med å slippe hingster med hoppefølger i Sikkilsdalen er lang, og sommeren 2022 blir den 154. sesongen på rad!

Det er Norsk Hestesenter (NHS) som drifter fjellhamningene i Sikkilsdalen, og NHS velger ut hingstene i samarbeid med avlsorganisasjonene. De siste årene har det gått tre hestefølger i fjelldalen, i hovedsak to med dølahest og ett med kaldblodstraver - men enkelte år har også de andre av våre nasjonale raser vært representert.

Kaldblodstraver klar for fjellet

Årets traverhingst er Mjølner Herkules, og i juni står han klar til å betjene 30 kaldblodshopper i fjellet. Mjølner Herkules er født i 2012, og er e. Horgen Tore, u. Myrtrolla, ue. Mjølner Troll. Oppdretter og eier er Jan Roar Mjølnerød.

39 starter • trippel 8-8-2 • 21,6aK • 1,357 mill.

Mjølner Herkules ble kåret i 2016, og fikk følgende omtale:
Middels stor, oppsynt, langlagt og sterkbygd hingst av god type. Vel ansatt, krum hals. Djup, liggende bog. Godt muskelsatt. Umarkert manke. Lang rygg. Hellende kryss. Grove ledd og piper. Noe vinklede haser. Korte piper. Tåvid b.f.b. Velforma høver. Inntået HB i skritt. Taktfaste bevegelser. Bredder bak i trav. 

Veterinære anmerkninger: Hingst vist i løpskondisjon med veterinære anmerkninger som frodige framknær og koder BF. Røntgen av koder, haser og fremhøver er uten anmerkninger. Endoskopi av øvre luftveier er uten anmerkninger. Hesten viser meget godt lynne ved undersøkelsene.

Hingsten står i vårstasjon hos eier Jan Roar Mjølnerød, og slippes i Sikkilsdalen den 25. juni 2022.

Avkom

Mjølner Herkules sin første årgang telte 15 avkom. Seks av disse kom til start som treåringer og tok til sammen åtte seire. Fire fikk en beste treårstid på mellom 1.26,2 og 1.29,8. Sønnen Mjølner Malvin debuterte med seier allerede i januar som treåring. Han vant senere Hälsinglands Treåringspris - Norrlands Elitserie, og fikk bestetiden 1.26.2a som treåring.

Flørt i fjellet?

Har du ei hoppe som du vil bedekke med Mjølner Herkules? Under finner du priser og informasjon om innmelding. Har du spørsmål? Ta kontakt på fjellet@nhest.no. Mer informasjon om Sikkilsdalen finner du på siden om "Hesteslipp i fjellet".

Priser
Hamneavgift: kr 3 000,- (inkl.mva) betales ved påmelding
Føllavgift: kr 14 000,- ved sju dager gammelt levende føll. Rabatt på kr 1 000,- for medlemmer i Veikle Balder.
Vårstasjon: Ta kontakt med Jan Roar Mjølnerød for pris.

Innmelding
Elektronisk innmelding 

Vårstasjon
Ønsker du vårstasjon? Ta kontakt med eier Jan Roar Mjølnerød på telefon 41 54 11 10.