Dersom du er usikker på om din hingst har kjent sølvstatus kan du søke opp hesten i stamboka.

I gjeldende avlsplan for nordlandshest/lyngshest under punkt 5.1.3. “Rasespesifikke lidelser som diskvalifiserer fra kåring/premiering” står det:

Det skal ikke kåres hingster dersom det ved den kliniske veterinærundersøkelsen påvises følgende defekter:
B. Dobbelt sølvgen. Hingster som ikke har kjent status for sølvgen skal testes før de kan framstilles for kåring. Resultat av testen skal sendes til Norsk Hestesenter og publiseres i stambok på nett.

Hvorfor tester vi for sølvgen? 
I henhold til § 25 i lov om dyrevelferd er det forbudt å drive avl av dyr, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som endrer arveanlegg slik at de påvirker eller kan påvirke fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg.

Øyesykdommen anterior segment dysgenesis (ASD)/ multiple congenital ocular anomalies (MCOA) er en arvelig øyelidelse som forårsaker cyster, misformet pupill, og defekter i iris, hornhinna og linsa. Hester som får genet for ASD/MCOA fra både mor og far (homozygote) vil ha alle eller noen av symptomene på ASD/MCOA. Genet er semidominant, slik at hester som får genet fra enten mor eller far (heterozygote) kan ha cyster i ciliærlegemet og noen ganger feil på netthinna, men man mener at dette som regel ikke har noen betydning for hestens syn eller velvære. Hestene kan undersøkes for sykdommen fra 4 måneders alder. ASD/MCOA nedarves sammen med genet for sølvfarge. Genet for sølvfarge er relativt utbredt hos nordlandshest/ lyngshest. (Utdrag fra avlsplanen, vedlegg 3)

Hvordan vet jeg om jeg må teste?
Sølvgenet påvirker bare svart fargestoff. Det vil si at hvis hesten din er svartbasert så vil du se på den om den har sølvgen. Da kan den være sølvsvart, sølvbrun, sølvborket og så videre. På røde hester derimot vil ikke fargen påvirkes av genet og disse kan derfor være skjulte bærere. Om du har en rød hest, med ukjent sølvstatus, må du teste. Dersom begge foreldrene til individet har kjent sølvstatus og er ikke bærere, trenger du ikke teste. 

La oss ta et eksempel: Hesten på bildet, Dyrvedals Torden, har sølvbrun mor og rød far. Mor er enkeltbærer av sølv, det kan vi avgjøre på bakgrunn av fargen (sølvbrun). Far er rød, men er testet og er ikke bærer. Men Torden kan altså ha fått et sølvgen nedarvet fra mor og siden sølv ikke synes på røde hester, må han testes for å være sikker. 

Norsk Hestesenter vil kontakte de som melder på hingst med ukjent sølvstatus til kåring. Vi oppfordrer alle som har hingst med ukjent sølvstatus som skal til kåring i år om å sende inn hårprøve snarest. 

Hva koster prøven?
Landslaget for nordlandshest/lyngshest dekker testen for hingster som møter til kåring i 2024. 

Hvordan tas prøven?
Prøven tas ved å nappe minst 20 halehår (OBS, med hårsekk) som legges i en konvolutt. Konvolutten merkes med hestens navn og UELN  + «sølvtest» og sendes til Norsk Hestesenter, Starumsvegen 71, 2850 Lena. 
Resultatet av sølvtesten vil bli oppført i stambok på nett.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Norsk Hestesenter på epost registrering@nhest.no eller tlf 61 16 55 00