Alle dyr av hestefamilien skal identifiseres med pass, og hesteeier eller hesteholder skal søke om pass. Dette skal gjøres til passutstedende organ for rasen innen 31. desember i dyrets fødeår, dersom dyret er født i perioden 1. januar - 30. juni, og innen seks måneder etter dyrets fødselsdato dersom det er født i perioden 1. juli – 31. desember. Registrering av hester reguleres av Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien og Forskrift om velferd for hest.

Det er viktig at Norsk Hestesenter også får opplysninger om føllet var dødfødt eller døde, hoppa var tom eller kastet, fordi dette er vesentlige opplysninger for statistikken for de rasene som NHS registrerer. Tallene som rapporteres inn legger grunnlag for statistikk for sesongen og brukes for å overvåke utvikling i rasene over tid. For sent, og i verste fall manglende, innrapporterte føllregistreringer (inkl. hopper som er tomme, har kastet etc.) fører til at tallene som formidles til avlsorganisasjoner, Landbruks- og matdepartementet og andre gir et feil og usikkert bilde av aktiviteten i rasene.

Registrer resultatet

Veldig mange har vært flinke til å registrere både føll og andre resultater i år, men det mangler fortsatt en del - blant annet er det ukjent status på en god del bedekninger hos de tre nasjonale rasene som NHS registrerer (dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest).

I tabellen under fremgår det hvor mange levende føll som er registrert, samt hvor mange av hver rase vi fremdeles mangler informasjon om. (Tallene for de som er registrert som dødfødte, døde, hoppa kastet, resorbert eller hoppa var tom kommer i tillegg.) Vi oppfordrer derfor alle som enda ikke har registrert resultatet fra bedekningssesongen 2019 til å registrere resultatet så raskt som mulig. All registrering av resultat er gratis, med unntak av for levende føll.

 Resultat bedekninger.jpg

Alle bedekningsresultater skal raporteres inn via vårt elektroniske skjema for registrering - også om hoppa er tom, har kastet, eller føllet døde. Les mer om føllregistrering og hestepass.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Norsk Hestesenter på registrering@nhest.no