Kravet er som følge av nye EU-regler. Når dette regelverket gjennomføres i norske forskrifter, vil registreringskravet gjelde alle hestehold (staller). Hensikten med registreringen er å kunne spore hestene ved et eventuelt smitteutbrudd og dermed forhindre spredning av smitte.

Les mer på Mattilsynets nettsider.

For hesteeiere som skal reise med hesten må du:
1. Innhente registreringsnummer til hesteholdet (stallen) hesten din står på fra driftsansvarlig for hesteholdet
2. Innhente registreringsnummer til hesteholdet (stallen) hesten din skal reise til i utlandet.
3. Kontakte Mattilsynet for utstedelse av helsesertifikat.

For driftsansvarlige for hestehold der hester skal til utlandet:
1. Dersom hesteholdet (stallen) allerede er registrert hos Mattilsynet, finner du registreringsnummeret for dyreholdet ditt i Mattilsynets skjematjeneste.
2. Dersom hesteholdet (stallen) ikke er registrert hos Mattilsynet må du gjøre dette på Mattilsynets skjematjeneste. Etter registreringen må du kontakte Mattilsynet for å få tildelt et registreringsnummer for hesteholdet. OBS: Etter 27. oktober vil registreringsnummeret tildeles automatisk ved registrering.
3. Dersom hesteholdet (stallen) ditt er del av et dyrehold som tidligere har fått tildelt en “dyreholdsID”, vil dette være registreringsnummeret for hesteholdet. Da trenger du ikke gjøre noe.

Norsk Hestesenter gjør oppmerksom på at den nåværende nordiske avtalen om forenklet grensepassering for konkurransehester fra Danmark, Sverige, Finland og Norge bibeholdes og påvirkes derfor ikke av de ovennevnte endringer.