Den siste tiden har det vært flere sykdomstilfeller hos hester på ulike staller i Norge, også dødsfall, og det er foreløpig ikke kjent hva årsaken er.

På Norsk Hestesenter har vi for øyeblikket en syk hest som blir fulgt opp av veterinær og noen hester med løs mage. Det er ikke nødvendigvis noe unormalt at hester blir syke innimellom, men det blir naturligvis tatt analyse av bl.a. møkkprøver for å finne ut om dette har en sammenheng med sykdomstilfeller andre steder.

Anlegget stenges foreløpig ikke ned, men vi iverksetter følgende forebyggende tiltak for å forhindre eventuell smitte:

  • Rideskolen går som vanlig, men alle må skifte klær/sko dersom de kommer fra eller skal til andre staller.
  • Ridehusene holdes fortsatt åpent for eksterne, men alle må være ekstra oppmerksomme på hestens almenntilstand, særlig hvis de viser tegn til løs mage.
  • Stallene på Starum er stengt for inn- og utreise.
  • Egne tiltak gjennomføres i stallene i henhold til smittevern.

Dette er i tillegg til smittevernstiltakene vi allerede har som følge av koronasituasjonen. Som de fleste andre steder er det grunnet korona også mindre aktivitet på anlegget enn normalt, og derfor mindre forflytting av både hest og folk, noe som er positivt i denne forbindelsen. Det er heller ikke noen arrangementer på anlegget i nærmeste fremtid.

Vi følger situasjonen tett, og vurderer tiltak fortløpende. Eventuelle endringer av og/eller nye tiltak informeres om i våre kanaler og direkte til de som eventuelt berøres.