FEIs Veterinærdirektør sendte ut den 28. februar en anbefaling til kontaktveterinærer i Sverige, Danmark og Norge om ytterligere tiltak. Anbefalingen var at hestene fra stevnet i Lillestrøm, isoleres i to uker ekstra. For de norske hestenes del vil dette innebære karantene til og med søndag 17.mars. Basert på FEIs anbefalinger og tiltakene som gjøres i Danmark vedrørende påvist herpessmitte i Norge, legger Norges Rytterforbund seg på samme linje slik at det er samkjørt i Skandinavia. Les hele saken her.

Norsk Hestesenter følger også denne anbefalingen, og det betyr at de hestene vi har i karantene etter NHF på Lillestrøm, blir stående der til og med søndag 17. mars. Karantenen er et forebyggende tiltak for å forhindre eventuell smitte, hestene som står i karantene på NHS viser per i dag ingen symptomer på sykdommen. 

Informasjon om herpesvirus (EHV-1) finner du på Mattilsynet sine sider og hos Veterinærinstituttet

Les også saken om to bekreftede tilfeller av herpesvirusinfeksjon hos hest.