Norsk Hestesenter følger de tiltak, anbefalinger og råd som myndighetene har gitt - og vi anbefaler alle til å gjøre det samme. Hvordan løser vi det i praksis?

En del staller har ofte mange besøkende hver dag, det har også vi. I denne perioden begrenser vi antall mennesker så mye som mulig, kun de som er nødvendige for å ivareta hestene på en god måte har adgang til stallene og tilsvarende områder. Turnusordninger og god planlegging gjør at man kan holde antall personer i samme stall på et minimumsnivå, og det begrenser også hvor mange forskjellige mennesker det totalt sett behøver å være der. Gode rutiner for håndvask, rengjøring og god avstand til hverandre gjelder selvsagt også i stallene og ellers på anlegget.

All organisert aktivitet på NHS er avlyst, og eksterne ryttere har ikke adgang til ridehusene. Hester som står oppstallet på NHS har adgang til ridehusene, slik at hestene kan mosjoneres innendørs ved behov. Også der anbefales det å holde ekstra god avstand til hverandre. 

Det finnes mange ulike organiseringer på staller rundt omkring, men vi har laget en liten liste med generelle råd som passer de fleste - råd om hvordan du begrenser smitte på stallen, samtidig som du ivaretar hestevelferden.

  • Begrens adgangen til stallen til et minimum.
  • Alle som kommer til stallen vasker hendene godt ved ankomst og avreise. 
  • Varmt vann, såpe og antibac må være lett tilgjengelig, og brukes ofte.
  • Rengjør dørhåndtak, kraner og andre kritiske punkt nøye og ofte.
  • Lag turnusordninger slik at man er færrest mulig i stallen til enhver tid, det betyr at man må hjelpe hverandre med stell, fôring og stallarbeid.
  • Opphold deg minst mulig i fellesområder.
  • Bidra til god hestevelferd for de hestene som har eiere som er syke, er i karantene eller er i andre vanskelige situasjoner.
  • Følg de retningslinjene og råd som blir gitt, og oppfordre alle til det samme.