En stor andel av de ansatte på Norsk Hestesenter er fra og med 2. april permittert helt eller delvis som følge av koronasituasjonen. Det betyr blant annet at sentralbordet vil ha begrenset åpningstid, og denne er nå mandag - fredag kl. 08.00 - 11.30.

Vi gjør også oppmerksom på at saksbehandlingen på noen områder kan ta lenger tid grunnet permitteringene, dette gjelder spesielt på avlsavdelingen. NHS beklager de ulemper dette måtte medføre. Vi anbefaler å bruke våre felles e-poster for å ta kontakt: 
nhest@nhest.no (generelle henvendelser)
utstilling@nhest.no (henvendelser om utstillinger)
registrering@nhest.no (henvendelser om registrering)

Se ellers siden Kontakt oss.

Stalldrift og den teoretiske undervisningen (på nett) foregår så normalt som situasjonen tillater det.