En stor andel av de ansatte på Norsk Hestesenter ble fra og med 2. april permittert helt eller delvis som følge av koronasituasjonen. De aller fleste permitteringene har den siste uka blitt opphevet, og nesten alle er nå tilbake i jobb på Norsk Hestesenter. Det betyr blant annet at sentralbordet er åpent som vanlig og at det igjen vil være normal saksbehandlingstid.

I forrige uke ble det også gitt klarsignal om at fagskoler kan åpne for studenter som må ha fysisk tilgang til lærestedet for ikke å bli forsinket i studiene. På Norsk Hestesenter gjelder dette våre Ridelærer 3-studenter, og det var med stor glede (hos både to- og firbeinte) vi ønsket dem velkommen tilbake til Starum i dag.

Semesteret på Ridelærer 3 utvides foreløpig med en uke slik at studentene skal få tilstrekkelig tid før de skal opp til praktisk eksamen. De teoretiske fagene vil fortsatt gjennomføres som nettundervisning.

Øvrige studenter har praksis, nettundervisning og eksamen på nett.