Les om avslutningen av prosjektet på nettsidene til EEN.

Den nye internasjonale tilleggsutdanningen «Extra Qualification» for ridelærerstudenter ble ferdig utviklet i høst, og planen var at første kull skulle ha oppstart våren 2021, med Norsk Hestesenter som vert for første modul. Grunnet den usikre situasjonen rundt covid-19, blant annet med tanke på reiserestriksjoner mellom ulike land, har det blitt bestemt at man utsetter oppstarten til begynnelsen av 2022. 

Når man åpner for opptak til studiet, søker man via nettsidene til EEN (Equestrian Educational Network). Dette vil bli annonsert, både hos EEN og hos alle prosjektpartnerne, deriblant hos Norsk Hestesenter.

Prosjektet har også en egen nettside, hvor du kan lese mer om prosjektet i sin helhet, samt en oppsummering av de enkelte modulene. 

«Extra Qualification» er en tilleggsutdannelse ridelærerstudenter fra hele Europa kan ta etter de har fullført minimum ridelærer 2, og er utviklet og utprøvd gjennom prosjektet Erasmus+ SPINE. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid mellom ulike utdanningsinstitusjoner for ridelærere, og målet har vært å lage en utdanning som tilpasser/klargjør ridelærere for det internasjonale markedet. Prosjektet startet opp i 2017 og avsluttes nå i august.  

Utdanningen som er utviklet består av tre moduler som studentene skal gjennomføre i forskjellige land. Hensikten er at studentene, i tillegg til den faglige biten, skal få erfaringer og kompetanse på å jobbe i ulike miljøer, både sosialt og kulturelt.

Mellom modulene skal studentene gjøre egenstudier og innleveringsoppgaver. Pensumet spenner fra temaer som hestevelferd og rytterens trening, helse og livsstil, til kulturell forståelse og organisasjon og ledelse.

Fagskolen på Norsk Hestesenter (NHS) er den eneste tilbyderen av ridelærerstudiet i Norge, og vil dermed også være den eneste norske utdanningsinstitusjonen som kan tilby de tre modulene i tilleggsutdanningen.