«Extra Qualification» er en tilleggsutdannelse ridelærerstudenter fra hele Europa kan ta etter de har fullført minimum ridelærer 2, og er utviklet og utprøvd gjennom prosjektet Erasmus+ SPINE. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid mellom ulike utdanningsinstitusjoner for ridelærere, og målet har vært å lage en utdanning som tilpasser/klargjør ridelærere for det internasjonale markedet. Prosjektet startet opp i 2017 og avsluttes nå i august.  

Utdanningen som er utviklet består av tre moduler som studentene skal gjennomføre i forskjellige land. Hensikten er at studentene, i tillegg til den faglige biten, skal få erfaringer og kompetanse på å jobbe i ulike miljøer, både sosialt og kulturelt.

Mellom modulene skal studentene gjøre egenstudier og innleveringsoppgaver. Pensumet spenner fra temaer som hestevelferd og rytterens trening, helse og livsstil, til kulturell forståelse og organisasjon og ledelse.

Fagskolen på Norsk Hestesenter (NHS) er den eneste tilbyderen av ridelærerstudiet i Norge, og vil dermed også være den eneste norske utdanningsinstitusjonen som kan tilby de tre modulene i tilleggsutdanningen.

Webinar

For et par uker siden ble det avholdt et webinar hvor prosjektet og utdanningen ble presentert for flere internasjonale hesteorganisasjoner og andre interesserte. Representanter fra blant annet FEI (Fédération équestre internationale) og EEF (European Equestrian Federation) uttalte seg veldig positivt til prosjektet. – Det er et veldig interessant prosjekt, mente Frank Spadinger fra FEI, og var klar på at dette var noe han gjerne ville spre budskapet om.

 – Det er veldig positivt at innholdet og opplegget er på engelsk, og jeg tror mange organisasjoner vil kunne ha nytte av at det er en slik utdanning, påpekte Carina Mayer fra EEF.  – Det er mye potensiale i dette prosjektet!

IGEQ (The International Group for Equestrian Qualifications) er også positive, og vurderer å ta med utdanningen i passet de utsteder; IGEQ Passport. Dette er et internasjonalt bevis som bekrefter passholderens kvalifikasjoner.

De tre modulene i utdanningen har blitt prøvd ut av ni studenter fra forskjellige land, og noen av testpilotene deltok også på webinaret for å fortelle om lærlingsutbyttet og erfaringene de har hatt. De trakk fram det å se og oppleve forskjellige staller, treningsopplegg og kulturer i de ulike landene som spesielt lærerikt, samt det å få undervise på engelsk. I tillegg syns de det var verdifullt å få møte mange spennende mennesker og skape internasjonale kontakter.

Starum først ut

Du vil kunne søke på utdanningen fra høsten 2020, med oppstart våren 2021. Den første modulen vil i denne første runden bli avholdt på Norsk Hestesenter. Det vil selvsagt være med forbehold om at smittesituasjonen rundt covid-19 tillater dette. Her er oversikten over hvor modulene skal gjennomføres for det første kullet:

Modul 1 – Norsk Hestesenter, Norge – vår 2021

Modul 2 – Flyinge, Sverige – høst 2021

Modul 3 + eksamen – Barneveld, Nederland – vår 2022

Informasjon om hvor og hvordan du søker vil bli tilgjengelig i løpet av høsten.