Marie er utdannet ridelærer fra Norsk Hestesenter, i tillegg til at hun har en master i husdyrvitenskap fra NMBU. – Jeg startet på trinn 1 våren 2009, da jeg hadde klart å jobbe meg opp et halvår «fri» på bacheloren jeg skulle avslutte samme vår. Fortsatte så på trinn 2 og 3 parallelt med masterstudien min på NMBU i husdyrvitenskap - med fokus på trening og ernæring hos hest, forteller Marie. Under trinn 3 høsten 2011 hadde Marie et uheldig fall og pådro seg en alvorlig hjernerystelse. Hun ble sengeliggende i hele fire måneder, og både masterstudiet og trinn 3 ble satt på vent. Men Marie er ikke den som gir seg! – Høsten 2012 fikk jeg heldigvis komme tilbake og ta trinn 3 på nytt. Jeg fikk min førstefødte den sommeren, så han ble med på halvåret på Starum. Min mann tok permisjon og trillet rundt og jeg ammet innimellom ridetimene. Jeg angrer ikke et sekund på denne reisen, og all kunnskap og erfaring jeg har fått med meg fra disse årene, smiler Marie.

IMG_9404 (2).jpg
Marie under sitt eget bryllup i 2014, på ridehesten hun hadde før. Foto: Live Skinnes

Krevende og morsomt på Starum

Marie forteller at hun er veldig fornøyd med de årene hun studerte på Starum. – Ridemessig ble vi «plukket fra hverandre», enten om man red på høyt nivå fra før eller om man ikke hadde like mye erfaringer fra konkurransebanen. Alle startet med de helt grunnleggende øvelsene på LC-nivå, forklarer hun. – Ved siden av å få praktisk undervisning to ganger daglig hadde vi også en rekke andre praktiske og teoretiske fag. Denne grundige skolen har gitt meg en fantastisk solid grunnmur for å bli en god og trygg ridelærer.

De fleste studentene ved ridelærerstudiet bor på internatet, og man lever tett på hverandre. – Jeg var så heldig å ha samme person å dele rom med på alle tre trinnene, og som jeg var veldig fornøyd med. Noen utskiftninger i gruppa var det i løpet av de tre trinnene, men det var gøy å få bli kjent med så mange flotte og dyktige mennesker! Marie forteller at det var tidlig opp og seint i seng. – Vi fant på mye moro sammen, men husker også at alle kjente på at det var tøft både fysisk og psykisk innimellom. Skulle man henge med så måtte man jobbe hardt og tilegne seg kunnskap, og ikke minst være åpen for læring. Det ga resultater!

Variert hverdag med 300 dyr

Innimellom og etter studiene på Starum jobbet Marie som ridelærer på ulike rideskoler i Akershus-området. – I tillegg har vi drevet gård, pusset opp og fått barn. I 2013 flyttet vi hjem og overtok etter hvert min barndomsgård her oppe. Selv om jeg vokste opp på et småbruk øverst i Numedal, så lå Langedrag Naturpark kun 13 km unna, og siden det er min mor og mine besteforeldre som har bygd opp Langedrag, så ble det naturlig å skulle jobbe her, forklarer hun. – Langedrag har vært en stor del av hele min oppvekst, og jeg har vært heldig å få drive med hest og mye unghesttrening opp igjennom. Marie har en fulltidsstilling som dyreansvarlig og ridelærer på Langedrag Naturpark.

– Siden jeg startet her i 2013 så har jeg, sammen med en av mine kollegaer, vært ansvarlig for alle dyrene på Langedrag og de som jobber med dyrene. Det innebærer alt fra innkjøp av fôr og utstyr, trening og oppfølging av stell, at trening og bruk av dyrene skjer på en god måte som ivaretar hvert enkelt individ, guiding, rideundervisning, oppfølging av lærlinger, arbeidsplanlegging, utvikle aktiviteter, lage opplegg for grupper, planlegge og arrangere ulike rideweekender og leirer, drive rideskole for de lokale, skoing og verking osv. Med Langedrag sine om lag 300 ulike individer av dyr fordelt på 23 ulike dyreslag, hvorav om lag 35 av individene er våre flotte fjordinger fra føll til 30-åringer, så blir hverdagen MEGET varierende og spennende, men også krevende, forteller Marie engasjert.

elg.jpg
Det er ikke tull at de har elg på stallen på Langedrag - men riktignok står de på en egen stall. Bildet er fra en gåtur med elgene - nesten som med hest! Foto: Magnus Prøven

Utdanning av hester

Marie er ikke i tvil om at ridelærerutdanningen kommer veldig godt til nytte i arbeidshverdagen. – Vi har nå i underkant av 40 lokale barn, ungdom og voksne som rir på torsdagene. Ellers har vi en del rideweekender, rideleirer i alle ferier og en rekke privattimer i helger og ferier. I hovedsak er det jeg som har det meste av undervisningen hos oss. På ridelærerutdanningen lærte vi så mye mer enn å undervise, og alt dette har man bruk for når man skal ha den jobben jeg har. Det jeg likevel kanskje oftest tenker på som min viktigste kjepphest jeg har tatt med meg fra Starum, er det Christien Kloos sa når vi underviste i rideskolen: «Du skal utdanne hestene like mye som elevene i løpet av ridetimen». Dette er så viktig for å få fornøyde og godt utdannede hester. Marie forteller at hun selv sitter veldig lite på hestene i løpet av deres utdanning, men hun er veldig nøye med å være tett på i alt som gjøres med dem. –  Det er alt fra hvordan de leies inn og ut til når jeg har de på banen, og kan planlegge øvelsene og eventuelt bistå fra bakken så hestene legger fatningen der den skal, eller går en skikkelig sjenkelvikning der de skal gå det. Ved hjelp av denne filosofien så går alle de hestene jeg har utdannet, etter jeg kom tilbake i 2013, LA nivå i dressur og hopper 80 cm bane og feltritt, i tillegg til voltige, rideturer og alle former for kjøring, forklarer Marie. – Dette har ført til at våre hester har blitt attraktive og vi har kunnet være med på å få opp prisnivået på fjordhesten, og vi har også solgt noen for at de kan promotere rasen i sporten. Dette har vært veldig gøy! Mye av det jeg lærte på Starum har helt klart vært en viktig faktor for å ha kommet dit vi er i dag.

17.mai.jpg
Fra prøvekjøringen av Langedrag sitt egne 17. mai-tog, med 16+1 fjordhester foran Victoria-trilla. Foto: Nils Natten

Fokus og forståelse

Marie trives veldig godt i jobben sin på Langedrag, og noen elementer gjør den ekstra givende. – Det å lese og forstå dyrenes språk er noe vi har veldig stort fokus på her på Langedrag. Dette gjelder alt fra hestene våre til gauper, elger, reinsdyr, geit, ku, ulv, osv. Ved å kunne få trene så mange ulike dyr og ikke minst samarbeide med så mange ulike folk, må man være veldig kritisk til seg selv og jeg har alltid veldig fokus på å kunne forklare hvorfor man gjør slik man gjør. Dette igjen gir meg en bedre bevissthet og også ny kunnskap som er veldig spennende. Det å kunne få ta med folk på det jeg elsker mest her i verden, og gi gode opplevelser og forståelse for hest, dyr og natur, synes jeg er veldig givende, og er det som gjør at jeg har valgt denne jobben og livsstilen.

reinsdyr.jpg
Det er ikke så mange reinsdyr på ridelærerstudiet på Starum, men på Langedrag håndterer Marie en rekke forskjellige arter. Foto: Gro Saugerud

Bli ridelærer!

Det er ingen tvil om at Marie anbefaler flere om å bli ridelærer. – Det er utrolig gøy! Masse ny kunnskap, bekjentskaper og erfaringer som kommer godt med. Å drive med hest er så utrolig bra for oss mennesker, og som ridelærer kan man utgjøre en forskjell for en rekke barn og unge som man får møte der ute. 

Månedens ridelærer er en intervjuserie av ridelærere som har tatt hele eller deler av sin utdanning ved Norsk Hestesenter - den eneste fagskolen i landet som tilbyr ridelærerutdanning. Vil du også bli ridelærer? Les mer om studiet, søknadsfristen er 15. april.