I forrige uke iverksatte Norsk Hestesenter forebyggende tiltak på Starum på grunn av den uavklarte situasjonen med syke hester på flere staller i Norge.

Vi hadde da en syk hest som ble fulgt opp av veterinær, samt noen hester med løs mage. Det ble tatt analyse av bl.a. møkkprøver, og resultatet viser at den syke hesten har koronavirus. Hesten er nå symptomfri. Det har vært gjort smittetiltak rundt den syke hesten, men det er selvsagt likevel mulig at flere hester har blitt smittet. Det er viktig å huske på at koronavirus hos hest er en vanlig virussykdom, og at de fleste hester kommer seg i løpet av noen dager til en ukes tid.

Fortsetter tiltakene

Anlegget stenges ikke ned som følge av smitten, men vi opprettholder de tiltakene som er iverksatt med et par tillegg:

  • Rideskolen går som vanlig, men alle må skifte klær/sko dersom de kommer fra eller skal til andre staller.
  • Ridehusene holdes fortsatt åpent for eksterne, men alle må være ekstra oppmerksomme på hestens almenntilstand, særlig hvis de viser tegn til løs mage. Vi ber også alle om å være ekstra flinke til å fjerne all møkk, og skifte sko mellom ridehus og egen stall.
  • Stallene på Starum er stengt for inn- og utreise.
  • Egne tiltak gjennomføres i stallene i henhold til smittevern.

Dette er i tillegg til smittevernstiltakene vi allerede har som følge av koronapandemien blant mennesker.

Fakta om koronavirus hos hest

Hester kan få et koronavirus som gir mage-/tarmsykdom som for eksempel diare eller milde kolikksymptomer. Dette er ikke det samme koronaviruset som gir Covid-19 hos mennesker, og det er ikke kjent at koronavirus hos hest kan smitte over til mennesker. Smitten mellom hester skjer via avføring, også indirekte, og ved at hestene da spiser eller drikker noe som inneholder viruset.

Koronavirus hos hest er ikke en varslingspliktig sykdom, og sykdommen er utbredt blant hester i Europa, særlig i vintermånedene.

Du kan lese mer om koronavirus hos hest på nettsidene til NMBU - Veterinærhøgskolens dyresykehus.