Tiltakene og anbefalingene under har umiddelbar virkning og gjelder foreløpig fram til påske, eller inntil ny informasjon blir gitt. Vi oppfordrer alle til å følge generelle smittevernråd og til å overholde karanteneregler og andre anbefalinger. Saken er oppdatert 13.03.20 kl.17.57.

Fagskolen
I henhold til pålegg fra myndighetene vil fagskoledelen av Norsk Hestesenter stenge, og det vil ikke være undervisning med fysisk oppmøte for våre studenter i perioden 12. mars - 26. mars.

Rideskolen
Rideskolen er stengt i perioden, beskjed blir gitt til elever/foresatte.

Ridehus
Alle ridehus er stengt for organisert trening og for eksterne privatryttere. Ridehusene er åpne for hester som står oppstallet på NHS.

Kantina
Kantina vil kun være åpen for lærlinger og studenter som ikke reiser hjem.

Smia
Vi tar ikke imot eksterne hester for skoing i perioden. De dette gjelder vil bli kontaktet.

Egne arrangementer
Alle egne arrangementer i perioden er avlyst eller utsatt, dette gjelder:
Åpen dag
Dommersamling
Salmakerkurs
Skeid-samling

Påmeldte deltagere har fått eller vil få informasjon direkte.

Eksterne arrangementer
Eksterne arrangementer i perioden er også avlyst eller utsatt. Informasjon om dette gis fra arrangør.

Utstillinger
Se egen sak om vårens utstillinger.

Besøkende
I perioden ønsker vi å minimere antall besøkende og gjester som har direkte kontakt med studenter og ansatte. Skolebesøk, utplasseringer, omvisninger etc. vil derfor bli utsatt. Det er ikke lov å besøke studenter på internatet.

Generelt oppfordrer vi alle til å ringe eller sende e-post i stedet for å komme innom.

Mer informasjon
Kjøreregler fra fylkesmannen: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/felles-kjoreregler-i-forbindelse-med-korona/

Kjøreregler fra Østre Toten kommune: https://www.ostre-toten.kommune.no/aktuelt/koronaviruset-felles-kjoreregler.10605.aspx

Folkehelseinstituttet sin informasjon om koronaviruset: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Norges Rytterforbund: https://www.rytter.no/til-klubber-og-stevnearrangorer-om-koronavirus/

Det Norske Travselskap: http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2020/Mars/Koronavirus-retningslinjer-for-totalisatorarrangement/