Hingsteutstillingene er en svært viktig del av avlsarbeidet for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, og avlsorganisasjonene for disse rasene har de siste dagene arbeidet hardt for å finne løsninger som gjør at avlsarbeidet blir minst mulig skadelidende som følge av koronasituasjonen.

Dølahest

Styret i Landslaget for Dølahest har besluttet følgende:

 • Ingen tidligere kårede og premierte hingster kan komme til visning i år.
 • De som hadde avlsgodkjenning i 2019, får denne videreført for sesongen 2020.
 • Hingster til UB, møter først i 2021. Det samme gjelder for hingster til tredjegangsvisning.

Når det gjelder hingster til førstegangs kåring, det vil si klasse 3, 2b og 1b, ønsker vi å avvente beslutningen for å se om det kan være mulig å få til en form for vurdering av disse. Avgjørelsen vil bli tatt den 8/4, og informasjon vil bli sendt ut umiddelbart. Det vil ikke bli en fullskala hingsteutstilling, men dersom myndighetene letter på karantenereglene, vil vi forsøke å få til noe for disse hingstene.

Vi beklager selvfølgelig ulempen dette fører med seg, men dette er dessverre ikke en situasjon man har kunnet forutse. Avgjørelser for hva som kan være gjennomførbart den nærmeste tiden er tilnærmet umulig å se for seg på nåværende tidspunkt. Slik ting er per i dag ønsker LD å holde muligheten åpen for å kunne få vurdert hingstene som er meldt til førstegangsvisning.

Fjordhest

Styret og avlsutvalget i Norges Fjordhestlag har besluttet følgende:

 • De eldre hingstene, klasse 1A, får utsettelse for å vises til 2021.
 • UB-hingstene, klasse 2A, får beholde sin avlsgodkjenning for ett år til og bes om å komme til UB og ny visning for videre avlsgodkjenning / premiering i 2021.
 • Eldre hingster, klasse 1B, som tidligere ikke har kårings- eller premiegrad, må om de meldes komme tilbake for vurdering i 2021.

For NFL er det viktig å få de unge hingstene inn i avlen, men det er samtidig også viktig at de er gitt en dommervurdering og en veterinærvurdering. Vi vil derfor bruke litt mer tid for å finne den beste løsningen for klasse 3 og 2 B, og vil vente til 8. april med å ta en endelig avgjørelse på denne gruppen. Til den tid ser vi også hvordan situasjonen med smitte og restriksjoner omkring korona utvikler seg.

Vi minner om at påmeldingen for fjordhest ennå er åpen og oppfordrer hester som er planlagt vist i klasse 3 og 2B, om å melde seg på som normalt.

Nordlandshest/lyngshest

Styret og avlsutvalget i Landslaget for Nordlandshest/lyngshest har besluttet følgende:

 • Alle hingster som er meldt til utvida bruksprøve i 2020 får virke i avlen i 2020 innenfor sin allerede gitte hoppekvote.
 • Alle hingster meldt til førstegangskåring i 2020 får tildelt en kvote på 5 hopper med følgende betingelser:
  • Det leveres inn en veterinærattest lik den som brukes på hingsteutstillingene.
  • Veterinærattesten skal vurderes av utstillingsveterinærer før kvoten tildeles.
  • Det skal tas hårprøve for testing av sølvgen i henhold til avlsplanen.
 • Ingen av hingstene meldt til førstegangskåring kan benyttes i avl før de har mottatt midlertidig avlsgodkjennelse for avlssesong 2020 fra Norsk Hestesenter.
 • Den midlertidige avlsgodkjennelsen vil ikke ha innvirkning på det normale løpet til hingstene, og de vil måtte stille til ordinær kåring til neste år i henhold til utstillingsreglementet.

Refundering av innmeldingsavgiften

Har du meldt hingst i en av følgende klasser, kan du umiddelbart be om refundering av innmeldingsavgiften:

Dølahest
1A (hingster 6 år og eldre som innehar kårings-/premiegrad i Norge)
2A (hingster 4 og 5 år som innehar kåringsgrad i Norge - UB)

Fjordhest
1A (hingster 6 år og eldre som innehar kårings-/premiegrad i Norge)
1B (hingster 6 år og eldre som ikke innehar kårings-/premiegrad i Norge)
2A (hingster 4 og 5 år som innehar kåringsgrad i Norge - UB)

Nordlandshest/lyngshest
1A (hingster 6 år og eldre som innehar kårings-/premiegrad i Norge)
2A (hingster 4 og 5 år som innehar kåringsgrad i Norge - UB)

Det er innmelder sitt ansvar å be om refundering. Dette gjøres ved å sende en e-post til: utstilling@nhest.no - merk tydelig med hestens navn, hvilken utstilling det gjelder, samt kontonummer for tilbakebetaling.