I 2013 ble det innført fagskolepoeng på fagskoler, også på Norsk Hestesenter. I 2018 ble Lov om høyere yrkesfaglig utdanning behandlet og vedtatt i Stortinget, og lovens § 17 andre ledd sier at "studiepoeng er en betegnelse på læringsutbytte og normert studietid." Det fremgår videre i § 43 fjerde ledd at "Retten til å få skrevet ut et nytt vitnemål for dem som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, oppheves 31. desember 2020."

Det betyr at de som har vitnemål fra Norsk Hestesenter med fagskolepoeng, kan få skrevet ut nytt vitnemål med studiepoeng.

Ønsker du dette, tar du kontakt med Evija Lie på evija.lie@nhest.no – nytt vitnemål faktureres med kr 300,-.

Departementet har også utarbeidet et kort brev som kan brukes av fagskoleutdannede som ikke ønsker nytt vitnemål. Brevet bekrefter at betegnelsene fagskolepoeng og studiepoeng tatt ved en fagskole betyr det samme. Brev om fagskolepoeng og studiepoeng.