I juni fikk NHS svar fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på sin søknad om ny travtrenerutdanning. NOKUT ga utdanningen betinget vedtak om akkreditering og dette betyr at den nye utdanningen er godkjent når de endringer NOKUT stiller krav om er implementert. Les mer om kravene som NOKUT stiller her.

En viktig del av utviklingen av den nye travtrenerutdanningen er innspill og vurderinger fra næringen, slik at utdanningen er i tråd med de behovene som er i bransjen. Onsdag 29. september ble det avholdt seminar på Hestesportens Hus der NHS, NTTF og DNT hadde invitert et utvalg av næringsdrivende aktører i travsporten.

På agendaen til seminaret stod informasjon om den nye fagskoleutdanningen som har fått navnet «Travtrener – trening av hest, oppstart og drift av egen travsstall», samt drøftinger om innhold i en foreløpig studieplan, opptakskrav og endring fra stedsbasert til samlings- og nettbasert utdanning. Emnene som inngår i utdanningen NHS har søkt om, og fått betinget godkjent, er treningslære og trening av hest med fordypning gjennom praksis (10 studiepoeng), hestehold og stalldrift (10 studiepoeng), økonomi og administrasjon (5 studiepoeng) og markedsføring og kommunikasjon (5 studiepoeng).

Under gjennomgangen av emnene i den foreløpige studieplanen ble det blant annet diskutert behovet for god kompetanse om hestevelferd, spesielt med tanke på relevant kunnskap om hestens anatomi og fysikk. Et annet viktig tema var travtreneres behov for kompetanse om bedriftsetablering, ledelse og næringsutvikling. Markedet er stadig i endring og det er derfor viktig at studentene får kunnskap om blant annet kommunikasjon, innovasjon og entreprenørskap, i tillegg til bedriftsøkonomisk kunnskap.

Innspillene som kom under seminaret, vil nå tas med videre i utformingen av studieplanen. Første kull med studenter planlegges å kunne starte høsten 2022. Har du spørsmål om ny travtrenerutdanning og/eller er du interessert i å starte på studiet? Ta kontakt med Norsk Hestesenter på 61 16 55 00.