Med bakgrunn i fjerning av statlig avgift på totalisatorspill i 2020 har Norsk Rikstoto signalisert ovenfor hestesporten at en betydelig sum skal benyttes til avlsstimulerende tiltak så raskt som mulig. En solid, norsk løpshestpopluasjon har betydning for Norsk Rikstoto sin mulighet til å kanalisere spill gjennom sitt ansvarlighetsregime og for de finansielle resultater de kan klare å skape.

Det Norske Travselskap (DNT) har jobbet med avlsstimulerende tiltak som iverksettes i 2020. DNT er av den oppfatning at året 2020 representerer en spesielt utfordrende situasjon for avlsarbeidet, og at det må iverksettes strakstiltak for å sikre den fremtidige populasjonen av travhester i Norge. Det presiseres ovenfor norsk travsport at de avlsstimulerende tiltakene er å anse som en del av en større pakke, når det kommer til disponeringen av statsavgiftens frigjorte midler. I første rekke må en norsk populasjon av travhester sikres før en kan arbeide videre med travsportens øvrige verdikjeder.

Avlsarbeidet som berøres i tiltakene bestrebes å videreutvikles til neste år så lenge økonomiske forutsetninger tilsier det. Vedtakene er imidlertid gjennomførbare i 2020 grunnet ettergitt statsavgift.

De fire tiltakene omhandler henholdsvis drektighetstilskudd, tiltak for å motvirke innavl på kaldblodshester, klasseløpsauksjonen og avlsfond. Les mer om de ulike tiltakene på DNT sine sider.

Har du spørsmål om tiltakene kan du ta kontakt med DNT på post@travsport.no / 22 95 60 00.