Norge er eneste land i Skandinavia som krever avlsgodkjenning av fullblodshingster før de kan virke i avlen. Hingstene gjennomgår da en veterinærundersøkelse og får en eksteriørvurdering. I tillegg får de en vurdering av avstamming, prestasjoner og eventuelle avkom. Economic Model fikk 36 av 50 mulige poeng på avstamming og 40 poeng av 50 mulige på prestasjoner. Hingsten har ingen avkom fra tidligere. Etter eksteriørvurdering og veterinærundersøkelsen endte Economic Model opp med en poengsum på 141 av totalt 180 mulige og ble med det tildelt en 2.premie.