Rett etter rapporteringsfristen ser tallene ut som følger (på de rasene vi er stambokfører for):

Dølahest har i år 234 bedekninger fordelt på 36 hingster, mot 253 bedekninger i 2019.
Fjordhest har 222 bedekninger fordelt på 42 hingster, mot 255 bedekninger i 2019.
Nordlandshest/lyngshest har 132 bedekninger fordelt på 39 hingster, mot 151 bedekninger i 2019.

I tillegg har vi fått innrapportert tre bedekninger på gypsy cob, en på pinto og to på PRE.

Fullstendige lister med alle hingstene, og hvor mange hopper hver hingst har hatt, vil bli lagt ut til uka.

Har du ikke sendt inn bedekningsliste?

Da ber vi deg om å gjøre det så raskt som mulig, slik at vi får helt oppdaterte tall. Bedekningslister finner du her.