Vi gjør oppmerksom på at alle som melder hest til slipp i Sikkilsdalen, har fått/får denne informasjonen m.m. tilsendt til sin oppgitte e-postadresse.

Før og under slippet

Hoppene skal:         

 • Slippes uten baksko. Husk nødvendig hovstell/beskjæring i forkant av slippet!
 • Være fullvaksinerte eller ha fått en vaksine i løpet av de 3 siste månedene før de slippes, men ikke i løpet av de siste 8 dagene (ikke krav om helseattest).

Ved slipping må følgende leveres/kunne legges fram:

 • Hestepass med gyldig vaksinasjon.

Alle pass vil bli forsvarlig oppbevart, og eier får disse tilbake ved hjemhenting.

Merking av hopper og evt. føll skal være gjort før du drar til fjells:

 • Adgangsbevisets nummer klippes i hårene på høyre side av krysset og den oppgitte bokstav på venstre side av krysset.
 • Informasjon om hvilken bokstav og nummer som hver enkelt hoppe skal merkes med blir sendt ut noen dager før slippet.

Hoppene besiktiges og merkinga kontrolleres før slipp.

Det er eiers ansvar å sørge for at hoppa blir leid fram til aktuell slipplass. Det er ca. en times gange til slipplassen i Bristol, og ca. 20 minutters gange til slipplassen i Prinsehamna. Slippet i Åkrehamna skjer rett ved Sikkilsdalsseter. Følg oppsatte tidspunkter for oppmøte.

I 2020 er slippdagen den 20. juni, og tidspunktene er som følger:
Bristol: oppmøte og besiktigelse ved grinda til Prinsehamna kl. 9.30, slipp klokka 11.00.
Prinsehamna: oppmøte og besiktigelse ved grinda til Prinsehamna kl. 12, slipp kl. 13.00.
Årkrehamna: slipp kl. 14, hestene besiktiges i hamna i forkant.

Tilsyn gjennom sommeren

Hamneavgifta innbefatter daglig tilsyn av gjeter i hele beiteperioden, og det er til enhver tid to gjetere som har tilsyn med flokkene. Gjeternes oppgave er først og fremst å ivareta hestevelferden.

Hvis det oppstår tilfeller der veterinær må tilkalles avgjøres dette i fellesskap med eier. Av hensyn til dyrevelferden vil det ved helt akutte tilfeller bli igangsatt nødvendige tiltak samråd med veterinær, selv om man ikke har oppnådd kontakt med eier. Nødvendige veterinærutgifter mens hoppe/føll går i fjellet dekkes av NHS. Påfølgende veterinærutgifter etter hoppa evt. tas hjem dekkes ikke.

Hoppe og evt. føll slippes på eiers ansvar. Eier må derfor, hvis ønskelig, selv sørge for å ha forsikring på hoppa si.

Tre hester i hvert følge (hingsten + to hopper) vil gå med GPS-sender. Dette betyr at det blir lettere å følge med på hvor flokkene er, og det vil være raskere for gjeterne å finne dem hver dag. Systemet viser også bevegelsesmønster over tid, noe som er interessant med tanke på beiteadferd og ruter de bruker.

Informasjon

Alle som har hest i Sikkilsdalen vil kunne forvente følgende informasjon gjennom sommeren:

Generell informasjon
Som hesteeier vil du få tilgang til en lukket Facebook-gruppe. I denne gruppa vil du hver uke få informasjon og oppdateringer på hestefølgene og livet i fjellet. Det kan være alt fra et innblikk i gjeternes hverdag og bilder av hestene, til flokkrelatert informasjon som f.eks. om hvor flokkene beveger seg, om det skjer splittelser i flokken etc.

Direkte informasjon
Du som hesteeier vil bli kontaktet direkte hvis det oppstår en situasjon rundt din hest, eksempler på dette er:

 • Halthet
 • Sår/skader
 • Utstøtt fra flokken/ikke en del av flokken
 • Syk eller dårlig almenntilstand
 • Mistet sko
 • Unormale/ekstraordinære hendelser

Sykdom
Ved smittesituasjoner følges Mattilsynets retningslinjer. Ved mistanke om sykdom informeres hesteeierne umiddelbart.

Henting

Hjemhenting av hestene skjer i månedsskiftet august/september, og i 2020 er datoen for hjemhenting lørdag 29. august. Alle hoppene blir samlet på kvea ved Sikkilsdalsseter i dagene før hjemhentingen.

Spørsmål

Har du spørsmål underveis i sesongen, ta kontakt med gjeter eller NHS sin kontaktperson. Kontaktinformasjon blir tilsendt alle hesteeiere. Du er selvsagt også hjertelig velkommen til å ta deg en fjelltur og hilse på hestene i løpet av sommeren.