Slipp uten publikum

Som en følge av koronasituasjonen er det dessverre slik at årets slipp må foregå uten publikum. Utgangspunktet er at vi kan ha maksimalt 200 personer tilstede på slippdagen. Alle hesteeiere vil få et visst antall plasser, litt avhengig av antall hester som skal slippes. I tillegg vil de som har rom på Sikkilsdalsseter telles med, og de vil dermed ha muligheten til å se på slippet (du kan kontakte Sikkilsdalsseter for å sette deg på venteliste for rom). Et lite antall plasser er forbeholdt presse. Folk som er syke får ikke slippe inn. Nærmere informasjon om det praktiske rundt dette vil bli gitt om få dager, men vi understreker at årets slipp IKKE er åpent for publikum. Vi syns selvsagt at dette er veldig leit, men ber om at dette overholdes. Det vil forøvrig bli mulighet for å kjøpe t-skjorter og få disse tilsendt i posten. Vi lover også behørig dokumentasjon av slippet ut til de tusen hjem!

Fordeling av hamninger

Vi har fordelt hingstene på de ulike hamningene, og det blir som følgende:  

Bristol: Spjotums Lunar (slippes kl. 11.00)
Prinsehamna: Tekno Jerken (slippes kl. 13.00)
Åkrehamna: Sellands Even (slippes kl. 14.00)

Det er fortsatt mulig å melde på hoppa si - her finner du mer informasjon.

Gjetere

Årest gjetere er klare til å ta imot og ta godt vare på årets hestefølger, og som tidligere år skal Jens Tangen være gjeter hele sommeren. Med seg på laget har han Einar Slettum, Lars Eide Teigen, Bente Varpestuen, Eva Vibeke Tangen og Knut Karlsen, som alle skal være der deler av sommeren. Knut er ny som gjeter for året, men svært godt kjent i Sikkilsdalen.

gjetere.jpg

Representanter fra NHS og årets gjetere hadde denne uken planleggingsmøte. Fra venstre: Camilla Ulsrud (NHS) og gjeterene Knut Karlsen, Jens Tangen, Lars Eide Teigen og Bente Varpestuen. Einar Slettum og Eva Vibeke Tangen var ikke tilstede. Gina Onsrud Jensen er fotograf.