Årets kurs starter mandag den 12. april, og er av tre ukers varighet. Undervisningen foregår på plattformen Teams, og det vil være undervisning tre ganger i uka a to timer. Eksamen består av en skriftlig innleveringsoppgave, samt en kort muntlig presentasjon av oppgaven.

Med godkjent eksamen fra B-trenerkurset kan du trene inntil fem travhester som eies av andre, forutsatt at du har søkt og fått profesjonell trenerlisens B hos DNT.

For å delta på kurset stilles det krav til at søker har relevant erfaring med å trene travhester. Søker bør kunne vise til god erfaring med å trene frem travhest til å delta i travløp. Betydelig erfaring med temming og trening av unghester kan kompensere for manglende erfaring med løpshester. Det forutsettes at søker innehar gyldig lisens hos DNT ved søknad om opptak til, og deltakelse på B-trenerkurset. Det er DNT som vurderer opptaket av søkerne.

Les mer om kurset og meld deg på - påmeldingsfrist er 21. mars.