Dato: September 2023 (datoer kommer)
Kursleder: Øystein Bakken, nettpedagog Norsk Hestesenter
Pris: Kr 8250,-
Påmeldingsfrist: 8. mai 2023
Påmelding: Lenke til påmelding 
Opptakskrav: For opptak til kurset stilles det krav til at søker har relevant erfaring med å trene travhester. Søker bør kunne vise til god erfaring med å trene frem travhest til å delta i travløp. Betydelig erfaring med temming og trening av unghester kan kompensere for manglende erfaring med løpshester. Det forutsettes at søker innehar gyldig lisens hos Det Norske Travselskap (DNT) ved søknad om opptak til, og deltakelse på B-trenerkurset. Det er DNT som vurderer opptaket av søkerne.

Det er et mål for DNT at profesjonell trenerlisens B skal fungere som en rekruttering til profftreneryrket. Samtidig vil B-trenerlisensen være en god mulighet for deg som ønsker å bistå hesteeiere som trenger hjelp til å trene hesten sin.

Innhold

På dette kurset gjennomgår vi en rekke temaer som er viktige å kunne for deg som skal trene hester for andre. Etter endt kurs skal du:

  • kjenne til utdanningsløpet fram til travtreneryrket, herunder DNT’s lover og regelverk for lisenser og travsport
  • kunne reflektere over hvordan følgende fagområder påvirker bruk og stell av travhest: treningslære, fôringslære, hovpleie, hestesykdommer, skader og behandlingsmåter, dyrevernlov og forskrifter, HMS

Se kursplan for innhold

Eksamen vil bestå av en skriftlig innleveringsoppgave, samt en kort muntlig presentasjon av oppgaven.

For de som ikke har transportørkurset fra før, må du ta dette i løpet av kursperioden (inkludert i prisen). Du vil også få muligheten til å ta kurset «Bransjestandard hest - HMS» som en del av B-trenerkurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres hovedsaklig digitalt (på plattformen Teams), og forutsetter at du har tilgang på datamaskin. All undervisning er obligatorisk, fravær vil medføre at du må ta opp igjen manglende undervisning neste gang det avholdes kurs.

Kurset avholdes på dagtid.

Første kursdag blir det oppstart med teknisk gjennomgang og test av utstyr. Siste kursdag vil det bli avslutning med muntlig presentasjon av innleveringsoppgavene. Nærmere timeplan blir sendt ut til kursdeltagerne.

Påmelding til kurs

Påmelding til kurset gjøres via lenken under. Faktura blir sendt ut før kurset, denne må være betalt før kurset starter. Vi gjør oppmerksom på at du må fylle inn kort informasjon om din erfaring med å trene frem travhest til å delta i travløp, jmf. opptakskravet. DNT vil fortløpende vurdere søkerne, og du vil etter dette få en tilbakemelding på om du får plass på kurset. Er det behov for ytterligere informasjon vil du bli kontaktet.

Lenke til påmelding