Å påta seg kjøreoppdrag med hest er spennende og en flott måte å vise fram norske kjørehester på. Men for å kunne påta seg slike oppdrag er det viktig å tenke sikkerhet og at kusken har de nødvendige kunnskaper om hva et slikt oppdrag innebærer av ansvar. Derfor har NHS et tilbud om en kuskesertifisering. Over hele landet finnes sertifiserte kusker som kan kjøre hest under ulike anledninger, det være seg for bryllup, konfirmasjoner aller andre typer tilstelninger der det er ønske om å sette en spiss på arrangementet.

Pensumboka heter "Sikker og god hestepraksis", denne kan kjøpes via de fleste nettbokhandler eller bestilles via bokhandel. Her kan du kikke på et kapittel fra boka.

Med jevne mellomrom arrangerer vi kuskeprøve både her på Starum og andre steder i landet. Følg med på nettsiden vår. Prøven kan gjennomføres lokalt dersom det er minst 6 deltagere. På hvert prøvested trenger vi en kontaktperson. Kontaktpersonen får noe ansvar i samarbeid med administrasjonen på Norsk Hestesenter.

Her er en oversikt over noen av arbeidsoppgavene til kontaktpersonen:
Kontaktpersonen sender oss en liste over påmeldte deltagere senest 10 dager før prøven.

Kontaktpersonen har ansvaret for å finne egnet prøvelokale for teorien, og et område å kjøre på hvor man kan få gjennomført øvelser i brukskjøring. Et område på ca 40 x 100 meter holder. Det behøver ikke være flatt, men man må kunne kjøre adskilt fra andre aktiviteter.

I tillegg må det lages en rute for tettstedskjøring. Den bør ikke være lengre en 20 minutter med hest i skritt og trav. Det bør lages et kart/tegning sånn at kuskene vet hvor de skal kjøre.

Kontaktpersonen har også ansvaret for å ordne lunsj til kusker/sensorer. Utgifter til dette samt evt leie av lokaler/bane dekkes av NHS.
Noen regler har blitt innskjerpet. Maks to kusker pr hest. Det skal brukes firehjulsvogn, ved parkjøring skal den ha brems. Hestene som brukes skal være egnet til oppdragskjøring. Interesserte må ha satt seg grundig inn i pensumheftet før de melder seg opp til kuskeprøven.

Ta kontakt med Øystein Bakken på NHS for mer info, epost: oystein.bakken@nhest.no

Sertifiseringsprøven koster kr. 3000,-.