Ved søknadsfristens utløp var det hele 53 personer som hadde meldt seg på B-trenerkurset. Visse kriterier må oppfylles for å kunne delta, og det er DNT som vurderer søkerne. Les mer om kurset.

Med godkjent eksamen fra B-trenerkurset kan du trene inntil fem travhester som eies av andre, forutsatt at du har søkt og fått profesjonell trenerlisens B hos DNT.