Kriteriene for å bli tildelt stipendet er blant annet at studenten viser gode sosiale ferdigheter og er en god rollemodell for medstudenter og elever i rideskolen, er ansvarsfull og bidrar positivt, viser god framgang i studiet og viser god horsemanship. Midlene skal brukes til videre faglig utvikling.

Årets mottaker ble Ida Svenkerud, og vi gratulerer med et velfortjent stipend! Cecilie Gaarder Skaug, direktør og rektor ved Norsk Hestesenter, sto for utdelingen (bildet under).

stipend_Ida.jpg