Norsk Hestesenter (NHS) er den eneste fagskolen i Norge som utdanner ridelærere, og studiet er godkjent som fagskoleutdanning i NOKUT, det statlige godkjenningsorganet for utdanning. Vi har studenter fra hele landet, med forskjellig bakgrunn og erfaringer – felles for alle er et stort engasjement for hest, og at de ønsker å bidra til at andre får oppleve hesteglede.

Sigrid Hotvedt og Tone Farestveit går henholdsvis på ridelærer 2 og 3, og er begge ivrige og motiverte studenter på Starum.

Tone jobbet faktisk innen oljebransjen når nedgangstidene kom i 2015. – Jeg ble permittert og tenkte dette var en god mulighet til å følge drømmen om å drive med hest på fulltid. Tone startet på ridelærerutdanninga høsten 2016, og fullførte da ridelærer 1 og 2. – Etter det bodde jeg i Spania våren 2018 og jobbet med hest. Fra sommeren 2018 til julen 2019 jobbet jeg som rideskoleansvarlig på Soma rideskole, Rogaland. Jeg flyttet opp til Toten igjen i julen 2019 og går nå ridelærer 3. 

Sigrid forteller at hennes utgangspunkt for å studere ved Norsk Hestesenter var at hun ville videreutvikle interessen sin etter to år på Fjordane folkehøgskole. – I løpet av de to årene utviklet jeg meg veldig mye og fikk utrolig mye god hjelp av lærerne der. Det var de som tente en gnist hos meg og inspirerte meg til å søke, for å kunne gi like mye rytterglede som jeg selv hadde fått.

Krevende og lærerikt

Ridelærerstudiet strekker seg over to år, og er delt opp i tre moduler (Ridelærer 1, 2 og 3). I løpet av studietiden får studentene undervisning i sprang, dressur, feltritt, pedagogikk, hest og hestehold, instruksjon, ridelære m.m. Undervisningen foregår på det innholdsrike anlegget til Norsk Hestesenter, i tillegg har studentene et seksukers praksisopphold på en rideskole.

Begge forteller at de trives godt på Starum. – Det er lange og lærerike dager med hest, og det er høyt faglig nivå, dyktige lærere og gode fasiliteter her, smiler Tone. Sigrid understreker også at det i perioder er et fysisk og psykisk krevende studie. – Det er krevende i bransjen også, så det er veldig forberedende til arbeidslivet sånn sett, fastslår hun. – Studentene får i stor grad selv styre hvor mye de vil få ut av hvert fag selv, og det synes jeg er bra. Og det er godt å ha ulike lærere i de forskjellige ridegrenene, så man får instruksjoner på en variert måte - det lærer man mye av. Dessuten er alle lærerne veldig motiverende og viser interesse for hver enkelt student.

De fleste studentene bor på internatet mens de studerer. – Det sosiale er bra, forteller Sigrid. – Man må selvsagt tilpasse seg litt når man bor så tett på hverandre, men uten gjengen hadde man aldri kommet noen vei. Vi drar alltid lasset sammen, støtter hverandre og er et team. Det sosiale er GULL!

Mange muligheter

Ridelærerutdanningen er en yrkesrettet utdanning, og det legges stor vekt på egne rideferdigheter. Det er stor etterspørsel etter ridelærere, og de aller fleste av våre studenter jobber innen yrket etter de er ferdige med studiene. Målet er at man skal kunne undervise og trene ryttere på alle nivå fra grunnleggende ridning og opp til MB/1’20-nivå. En ridelærer fra NHS vet også hvordan man planlegger og organiserer et ridesenter. Ridelærere fra NHS oppnår en internasjonal autorisasjon siden utdanningen er harmonisert med læresteder i mange andre europeiske land. Alt dette betyr at utdanningen gir studentene mange muligheter når de skal ut i arbeidslivet.

Tone er ferdig nå til våren, og tenker å bli værende på Toten. – Nå jobber jeg to kvelder i uka på Gjøvik rideskole etter skoletid, så jeg har tenkt å opprette et enkeltpersonsforetak og undervise litt på rideskoler og bygge opp en kundegruppe med privatpersoner. Jeg vil fortsette å konkurrere innen sprang og dressur, og det hadde vært fint å stå på en stall der jeg kan jobbe litt også. 

Sigrid er ferdig om et drøyt år, og skal bruke studiene til å enten ta jobb på Fjordane og jobbe som ridelærer der, eller ha ridelæreryrket som en jobb ved siden av en annen jobb. – Enten om jeg jobber på en rideskole/stall og får en kundekrets der eller bygger opp noe selv på egen gård senere. Jeg kommer også til å bruke alt jeg har lært til å holde meg aktiv i sporten med egen hest som jeg vil konkurrere med i sprang og feltritt.

Ingen tvil, bli ridelærerstudent

– Jeg anbefaler ridelærer studiet på det varmeste! Det er en kjempemulighet til å få kunnskap og lærdom innen ridning og undervisning. Det er et spennende yrke, hvor man får jobbe med mennesker og hest, sier Tone engasjert.

Sigrid er enig og vil absolutt anbefale studiet til andre. – Man utvikler seg selv som rytter, og en blir flinkere teknisk i ridningen. Det er god dybde som skaper forståelse for faget, man får større ansvarsfølelse og blir en god leder – man utvikler seg selv både faglig og personlig. Og man blir trygg i rollen som ridelærer. Det er gøy å se og kjenne på utviklingen av seg selv, hestene og elevene man selv underviser i rideskolen, avslutter Sigrid.

Vil du vite mer om ridelærerutdanningen? Les mer på våre utdanningssider.
Søknadsfristen er 15. april – elektronisk søknad sendes via våre nettsider.

Velkommen til Norsk Hestesenter!

(Vi gjør oppmerksom på at det grunnet koronasituasjonen er slik at studentene i en periode har reist hjem og får nettundervisning, artikkelen er basert på hvordan studiet er i en normalsituasjon.)