Vi har ingen syke hester på Norsk Hestesenter, og vi ønsker at det skal fortsette slik. Vi har derfor besluttet å stenge for all hestetrafikk inn og ut av anlegget umiddelbart, og fram til den 25. mars. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og vil forlenge perioden om vi ser det nødvendig.

Stengingen er et smitteforebyggende tiltak, og en del av det felles ansvaret som alle i hestebransjen bør ta for å få bukt med spredning av smittsomme sykdommer generelt, og nå herpesviruset spesielt.

I praksis betyr dette at i denne perioden vil alle aktiviteter med hester utenifra bli kansellert fra vår side. Dette gjelder både egne arrangementer og for arrangører som leier anlegget. Det betyr også at smia ikke vil ta imot hester utenifra for skoing og at ridehusene vil være stengt for private ryttere som ikke har hesten oppstallet på Norsk Hestesenter.

Alle som har avtaler, arrangement m.m. i denne perioden vil bli kontaktet fortløpende.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre brukere, men ber om forståelse for en slik avgjørelse slik smittesituasjonen er i dag.

Rideskolen, samt kurs og samlinger som ikke innbefatter hester utenifra går som vanlig, men vi ber alle som besøker oss være ekstra påpasselige og tenke smittevern. Ikke gå inn i stallene/stallområdet hvis det ikke er nødvendig. Vær nøye med håndhygienen, og vask klær og sko mellom hvert stallanlegg du besøker.

Mattilsynet legger fortløpende ut informasjon om smittesituasjonen i Norge, vi oppfordrer alle til å følge med der.