I helga ble en hest på et stallanlegg i Bergen avlivet, og det er mistanke om at denne hadde EHV-1. Flere hester på stallen der har hatt feber den siste uka. På Norwegian Horse Festival (NHF), som ble arrangert på Lillestrøm i helga, ble en hest fjernet fra stevneplass på fredag kveld, med mistanke om viruset. Denne har blitt isolert på Bjerke dyrehospital, og man avventer prøvesvar i slutten av denne uka.

Vanligste symptomer ved smitte er feber, luftveissykdom og hovne bein. Drektige hopper kan abortere, derav navnet virusabort. I mer sjeldne tilfeller forekommer ustøhet, som kan gå over til lammelser. Det er ikke sjelden at hester med lammelser må avlives.

Viruset smitter hovedsakelig ved nærkontakt og dråpesmitte, og inkubasjonstiden er på 2-10 dager. Noen hester viser ingen symptomer på sykdommen selv om de blir smittet, men kan likevel være smittebærere.

Du finner utfyllende informasjon om sykdommen på Statens Veterinärmedicinska Anstalt

På Norsk Hestesenter har vi tre hester som har deltatt på NHF, og en hest som har delt transport med en hest fra stallanlegget i Bergen. Vi har ingen mistanke om smitte, men tar forholdregler for å unngå eventuell spredning om det skulle være noe. Hestene som kom fra NHF ble kjørt rett i karantene her på Norsk Hestesenter. Den fjerde hesten ankom NHS før det var mistanke om viruset i Bergen, og blir fulgt nøye opp der den står. Det måles temperatur på hestene to ganger daglig og det føres temperaturlister. Dette gjøres også de siste dagene på andre hester før de eventuelt skal ut å reise.

NHS anbefaler generelt alle som har hester som kan ha vært i kontakt med smitten om å måle temperaturen to ganger daglig, og loggføre denne. Ved stigning på en halv grad anbefales det ikke å trene hardt, da dette kan trigge sykdommen. Følg med på allmentilstanden, og kontakt veterinær om du du er i tvil.

Anlegget til Norsk Hestesenter holdes åpent som vanlig, og videre informasjon vil bli gitt dersom det skulle vise seg at noen av hestene faktisk har blitt smittet. Vi har løpende kontakt med Mattilsynet, Bjerke dyrehospital og Veterinærhøyskolen.