Det er meldt hele 140 hopper, vallaker og unghester til utstillinga på Starum den 26. og 27. september, og Norsk Hestesenter gjør en rekke tiltak for å sikre at utstillingen blir gjennomført på en god og forsvarlig måte med tanke på situasjonen rundt covid-19. 

Utstilingen er delt opp i puljer, slik at ikke alle hester og utstillere er på området samtidig. På lørdag formiddag stilles travere, ponnier og øvrige raser, og på lørdag ettermiddag stilles fjordhest og nordlandshest/lyngshest. På søndag stilles dølahest. Nærmere oppdeling og tidsskjema er sendt til utstillere.

Det vil være adgangskontroll til området. Utstillere har fått tilsendt et egenerklæringsskjema hvor navn og kontaktinformasjon skal fylles ut, til bruk ved eventuell smittesporing. Det er mulig å ha med tre personer per hest, og alle personene som er med skal være oppført på skjemaet. Dette leveres ved ankomst. Personer som ikke er registrert har ikke adgang.

Vi minner om at utstillingen forøvrig er stengt for publikum.

Alle utstillere har fått tilsendt informasjon, program, tidsskjema m.m. på e-post. Hvis du som utstiller ikke kan se å ha mottatt dette, kan det være lurt å sjekke om det kan ha havnet i søppelposten. Ta ellers kontakt med oss på utstilling@nhest.no, dit kan du også rette eventuelle spørsmål.

Husk!
Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveissmitte.
Hold minst én meter avstand til andre.
Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit.