Det er svært gledelig at det er så mange meldte hester til utstillinga, og som Nasjonalt senter for dølahest syns vi selvsagt at det er ekstra stas at hele 59 dølahester skal stilles ut!

De meldte hestene er fordelt på følgende raser:
Dølahest – 59
Fjordhest – 25
Nordlandshest/lyngshest – 10
Kaldblodstraver – 14
Varmblodtraver – 5
Ponnier – 13
Øvrige raser – 14

I kategorien ponnier er rasene Connemara, New Forest, Welsh Sec B, Welsh Sec A, Welsh partbred, Shetlandsponni og Sportsponni representert. I kategorien øvrige raser finner vi Finsk hest, Gybsy Cob, Schweres Warmblut, Paint, Pura Raza Espanol, Islandshest (uoffisiell klasse), Norsk Varmblods ridehest og Fullblodsaraber.

Smittevern

Det er svært viktig for Norsk Hestesenter at utstillingen gjennomføres på en forsvarlig måte med tanke på situasjonen rundt covid-19, og vi har god dialog med kommuneoverlegen i Østre Toten kommune. En egen smittevernplan for arrangementet utarbeides i disse dager, og følgende tiltak gjøres for å ivareta smittevernet:

 • Utstillingen vil dessverre bli stengt for publikum.
 • Det vil være en begrensning på antall personer per hest.
 • Det gjennomføres adgangskontroll til området.
 • Det vil ikke være noen ekstra aktiviteter under utstillingen, slik det tidligere ble annonsert. Uoffisiell føllklasse utgår også.
 • Arrangementet vil fortrinnsvis bli avholdt utendørs.
 • Utstillingen vil bli delt opp slik at ikke alle hester og utstillere er på anlegget samtidig:
  Lørdag formiddag: travere, ponnier og øvrige raser
  Lørdag ettermiddag: fjordhest og nordlandshest/lyngshest
  Søndag: dølahest

I tillegg kommer tiltak knyttet til renhold, matservering, oppstalling, sanitære fasiliteter m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme ytterligere restriksjoner, også på kort varsel, om smittesituasjonen tilsier at det er nødvendig – f.eks. geografiske begrensninger. Dette vurderes fortløpende, og helt fram til utstillingen avholdes.

Alle som har meldt hest til utstillingen får tilsendt detaljert informasjon rundt smittevernstiltak og gjennomføring av arrangementet. Spørsmål kan rettes til utstilling@nhest.no.

Husk!
Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveissmitte.
Hold minst én meter avstand til andre.
Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit.