Det har fram til nå vært slik at når en hest bytter eier skal eierkort/-sertifikat underskrives av både selger og kjøper, samt eventuelle medeiere, og sendes til Norsk Hestesenter. Det er nå laget et eget skjema for eierskifte som erstatter denne salgsdelen på eiersertifikatet. Vi sender fortsatt ut eiersertifikat til ny eier (ansvarshavende), men på det nye eiersertifikatet vil det nå ikke lenger være en salgsdel.

Skjema for eierskifte skal fylles ut og underskrives av både selger og kjøper, samt eventuelle medeiere. Dette sendes til Norsk Hestesenter (Starumsveien 71, 2850 Lena), eller skannes og sendes på e-post til registrering@nhest.no.

Eierskifte for raser som ikke registreres av Norsk Hestesenter, gjøres hos passutstedende instans for rasen. Hos Norsk Hestesenter har kostnaden for eierskiftet blitt fakturert i etterkant, men fra nyttår vil også denne praksisen bli endret. For å unngå unødvendig bruk av ressurser på oppfølging av manglende betalinger, vil du derfor framover måtte betale for eierskiftet før det registreres.

Eierskifte koster per i dag kr 450,- (kr 360,- + mva). Dette skal betales på forhånd, enten med VIPPS til 95698 (stiftelsen Norsk Hestesenter) eller til kontonummer 2050.05.03107. HUSK! Merk innbetalingen med hestens navn. Kvittering/skjermdump av betalingen sendes inn sammen med skjemaet for eierskifte. 

Informasjon om og skjema for eierskifte finner du på våre sider om eierskifte.

Ta kontakt med NHS på registrering@nhest.no eller telefon 61 16 55 00 om du har spørsmål rundt eierskifte.

Vi gjør også oppmerksom på at du skal melde fra hvis hesten blir kastrert eller dør/avlives, og at det kan gjøres via egne elektroniske skjemaer på vår nettside.