Å bedekke hoppa som treåring har den fordelen at sannsynligheten for at den blir drektig er høyere enn for eldre hopper, hoppa har fått et føll før den settes i arbeid, og generasjonsintervallet reduseres ved at yngre dyr settes inn i avl.

Stimulering til bedekning av unge hopper

For bedekningssesongen 2018, 2019 og 2020 vil Norsk Hestesenter stimulere til bedekning av tre år gamle hopper ved å tilby billigere registrering for føll under disse. Stimuleringen gjelder hopper av rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, og medfører at registrering inkl. passutstedelse vil koste 500,-.

Den reduserte prisen gjelder bare registrering av føll etter hopper som oppfyller følgende kriterier.

 • Hoppa er født i 2015, 2016 eller 2017, har pass og er i rasens A-register.
 • Hoppa bedekkes som treåring i 2018, 2019 eller 2020
 • Hoppa får føll som fireåring i 2019, 2020 eller 2021
 • Det er brukt en hingst avlsgodkjent for rasen
 • Føllet kan registreres i rasens A-register

Alle frister og krav er overholdt: 

 • Hoppa står på bedekningsliste for gjeldende rase i 2018, 2019 eller 2020
 • Springseddel som grunnlag for registrering er innsendt innen 1. oktober i fødselsår

Merk spesielt at det MÅ oppgis ved innsending av springseddel at føllet faller inn under kriterier for redusert passavgift, dette er det hoppeeiers ansvar å sørge for at gjøres.

Tillegg for hopper som ikke blir drektige som treåringer:

For hopper som bedekkes som treåringer, men ikke bærer frem levendefødt føll vil redusert pris gjelde føll født når hoppen er fem år. Dette forutsetter at:

 • Hoppa som treåring står på bedekningsliste for gjeldende rase i 2018, 2019 eller 2020.
 • Springseddel med årsak til at hoppen ikke har båret frem levendefødt føll er NHS i hende innen 1. oktober det året hoppen er fire år.
 • Hoppa som fireåring står på bedekningsliste for gjeldende rase i 2019, 2020 eller 2021.
 • Øvrige frister og krav er som for hopper som får føll som fireåringer.

Redusert pris gjelder kun én gang per hoppe. Det vil si at om en hoppe får registrert et føll som fireåring vil redusert pris ikke gjelde om hun også får føll som femåring.