For at vi skal kunne yte så god service som mulig og gi korrekte opplysninger er vi avhengige av din hjelp. (Gjelder raser som vi fører register på.)

Husk å melde i fra til oss dersom: 

Send en e-post til oss dersom du oppdager at noen av opplysningene om din hest er feil og du ikke kan rette opp i det selv ved å bruke en av lenkene over registrering@nhest.no

Tusen takk for hjelpen!