Norsk Hestesenter er blant annet stambokfører for de nasjonle rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Stambøkene til disse rasene er differensiert i et A, B og C-register, i tillegg er det en elitestambok for hver rase. Her føres alle premierte individer som er oppført i rasens A-register. Dette skjer første gangen de får en premiegrad.

Registerinndelingen for hver rase kan du lese mer om her:
Dølahest
Fjordhest
Nordlandshest/Lyngshest 

Stamboknumrene i elitestamboka tildeles løpende, og det betyr at hver hest får sitt unike nummer. Bokstaven bak nummeret forteller hvilken rase det er; D for dølahest, F for fjordhest og N for nordlandshest/lyngshest. Hingstene har tilsvarende nummerering fra 1 og oppover, men etter deres nummer står det i tillegg H for hingst, altså DH, FH og NH.

Du finner stamboknummeret til hver enkelt hest i stambok på nett, men vi har nå også laget lister over alle som har blitt ført inn i rasenes elitestambøker i årene 2016, 2017 og 2018:

Dølahest 2016
Dølahest 2017
Dølahest 2018

Fjordhest 2016
Fjordhest 2017
Fjordhest 2018

Nordlandshest/lyngshest 2016
Nordlandshest/lyngshest 2017
Nordlandshest/lyngshest 2018