Når en hest bytter eier skal eierkort/-sertifikat underskrives av både selger og kjøper, samt eventuelle medeiere, og sendes til Norsk Hestesenter (eierskifte for raser som ikke registreres av Norsk Hestesenter, gjøres hos passutstedende instans for rasen).

Hos Norsk Hestesenter har kostnaden for eierskiftet blitt fakturert i etterkant, men fra nyttår vil denne praksisen bli endret. For å unngå unødvendig bruk av ressurser på oppfølging av manglende betalinger, vil du derfor framover måtte betale for eierskiftet før det registreres.

Mer informasjon om hvordan du gjør dette vil være tilgjengelig på våre nettsider ved årsskiftet.

Les mer om eierskifte.