Alle dyr av hestefamilien skal identifiseres med pass, og hesteeier eller hesteholder skal søke om pass. Men det er også viktig at Norsk Hestesenter får opplysninger om føllet var dødfødt eller døde, hoppa var tom eller kastet, fordi dette er vesentlige opplysninger for statistikken for de rasene som NHS registrerer. Tallene som rapporteres inn legger grunnlag for statistikk for sesongen og brukes for å overvåke utvikling i rasene over tid. Manglende registreringer fører til at tallene som formidles til avlsorganisasjoner, Landbruks- og matdepartementet og andre gir et feil og usikkert bilde av aktiviteten i rasene.

Registrer resultatet

Veldig mange har vært flinke til å registrere både føll og andre resultater i 2020 (for bedekninger i 2019) - men det mangler fortsatt noen. Nå er det siste mulighet til å få med disse i statistikken, og vi oppfordrer derfor alle som enda ikke har registrert resultatet fra bedekningssesongen 2019 til å registrere resultatet så raskt som mulig. All registrering av resultat er gratis, med unntak av for levende føll.

I tabellen under fremgår det hvor mange bedekningsresultater vi mangler informasjon om, samt prosentandel for hvor mange som er rapportert inn totalt for hver rase. 

Tabell_reg.jpg

Alle bedekningsresultater skal rapporteres inn via vårt elektroniske skjema for registrering - også om hoppa er tom, har kastet, eller føllet døde. Les mer om føllregistrering og hestepass.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Norsk Hestesenter på registrering@nhest.no